Get Adobe Flash player

Kongre Turizm

Turizm, günümüzde döviz girdisini arttırıcı ve istihdam oluşturucu özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, uluslar arası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür.

Turizm Bakanlığı 1992 yılından beri turizmi 12 aya yayma ve çeşitlendirme politikası kapsamında kongre turizmine gereken önemi vermektedir.

Türkiye’nin bu alanda giderek artan olanaklarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere, kongre turizmi yapanlar harcama düzeyi yüksek kitlelerden oluşmaktadır.

Antalya ve İstanbul’da kongre turizminden iyi gelirler elde edilmektedir. Kapadokya, kongre amaçlı salonlar açısından yeterli sayıya ulaşamamıştır.

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından projesi yaptırılan Sivri taşlığındaki kaya kongre merkezinin bu şekilde yarım bırakılması düşünülemez. Dünyadaki ilk kaya oyma kongre ve fuar merkezinin hayata geçmesi için çalışacağız.