Get Adobe Flash player

Ticaret

Çok eski uygarlıklar olan Hititler ve Asurlular aralarında bir anlaşma yaparak, savaşı sona erdirmişlerdi. Böylece Kayseri Kültepe’de ilk serbest ticaret bölgesini oluşturan Kaniş Karum’u kurulmuştu.

Güzel Avanos’umuzun kökleri Asur ve Hitit uygarlığına dayansa da ticaretteki rolü Selçuklu devleti ile başlamıştır. Sınırlarımız içinde bulunan Saruhan Kervansaray’ının ünlü İpek Yol’u üzerinde olması 13. yüzyılda Avanos’u ticaret merkezi haline getirmiştir.

O devirde Kervansaraylar ve hanlar sadece konaklama yeri değil aynı zamanda da ticari alışveriş merkeziydiler.

İlçemize, Selçuklu Kervansaray mimarisine uygun, yöresel taştan 120 dükkan ve işyerinden oluşan bir alışveriş merkezi kazandıracağız. Böylece dükkan arama ve bulma sorunu ortadan kalkacağı gibi, yapının tarihi mimarisi Avanos’umuza yeni bir imaj ve çekicilik verecektir.

Avanos’ta durgun olan ticari hayatı yeniden canlandıracağız. Ticaretin gelişmesi ile birlikte, altyapı, ulaşım, eğitim, teknoloji vb. hizmetler gelişerek, halkımızın yaşam standardı yükselir.

Pazar yerindeki alt ve üst yapı sorunları çözülecek ve mevcut gereksinimler karşılanacaktır.