Get Adobe Flash player

Avcılık

Avcıyım diyebilmenin ilk şartı;
Avcılığın yazılı ve yazılı olmayan kurallarına uymak, avın gereği olan, av hayvanlarını korumak, sevmek ve avcı büyüklerine saygı, küçüklere sevgi gibi kavramlara sıkı sıkı sarılmaktır.

Avanos’lu avcılar iyi bilirler ki “Altın ateşte, insan avda belli olur”.

Avanos’un coğrafi yapısı av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak özel avlaklarda, yerli ve yabancı turist avcılar, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabileceklerdir.

Son zamanlarda yöremizde yaban domuzu sürüleri görülmeye başlanmıştır. Av turizmine önemli bir kaynaktır. Bu değerlendirilmelidir.

Avanos Avcılar Kulübü ile çalışılarak atış poligonu ve sosyal tesislerinin yapılması. Böylece ödüllü müsabakalar düzenlenerek, avcılık ve atıcılık sporu ruhunun geliştirilmesi.